X-Men: Evolution (2012) Vietnamese Subtitles


This rendition of X-Men features Cyclops, Jean Grey, Rogue, Nightcrawler, Shadowcat, and Spike as teenagers as they fight for a world that fears and hates them.

Release:

IMDB: 7.9

Genders: Action, Drama, Animation

Countries: USA

Time: 23 min

Updated: 5 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
5 years ago
Framerate
Files
1
File Size
11.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

X-Men.Evolution.S03E01.Day.of.Recovery.DVDRip.Viet

Create By
gabrielallon
Comment
Có ai phụ 1 tay với ko ? có tập thì khớp sub tập thì lệch nên lúc dịch phải sync nữa nên dịch lâu lắm! Nếu có ai phụ thì mình cũng ráng theo tới hết, làm 1 mình nghi mình drop giữa chừng quá

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese 1x04 - Mutant Crush 2 months ago 0 0B facebook.com/xmenevolutionvietsub
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E02.The.Stuff.of.Heroes.DVDRip.Viet 5 years ago 1 9.1KB
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E01.Day.of.Recovery.DVDRip.Viet 5 years ago 1 11.1KB Có ai phụ 1 tay với ko ? có tập thì khớp sub tập thì lệch nên lúc dịch phải sync nữa nên dịch lâu lắm! Nếu có ai phụ thì mình cũng ráng theo tới hết, làm 1 mình nghi mình drop giữa chừng quá
Vietnamese Complete Season 5 years ago 17 135.9KB GVN Desubticons
Vietnamese Complete Season 5 years ago 13 118.3KB GVN Desubticons

Subtitle Preview

1
00:00:01,229 --> 00:00:03,959
Báo động.
Magneto kéo binh tới.

2
00:00:02,560 --> 00:00:03,258
Biên dịch: Huy Tô

3
00:00:03,959 --> 00:00:05,491
Trong phần trước,
on X-MEN: Evolution...

4
00:00:05,491 --> 00:00:07,655
uhh! Uhh!

5
00:00:07,655 --> 00:00:09,586
[ROARING]

6
00:00:09,586 --> 00:00:10,585
Loading...