Subtitles for X-Men: Evolution


This rendition of X-Men features Cyclops, Jean Grey, Rogue, Nightcrawler, Shadowcat, and Spike as teenagers as they fight for a world that fears and hates them.

Release: 09/24/2012

IMDB: 7.9

Genders: Action, Drama, Animation

Countries: USA

Time: 23 min

Updated: 3 days ago

Loading...
Loading...

List subtitles for X-Men: Evolution

Arabic Episode 07 - Turn of the Rogue 5 years ago 1 8.8KB Episode 07 - Turn of the Rogue
Arabic Episode 06 - Middleverse 5 years ago 2 16.6KB Episode 06 - Middleverse
Loading...
Arabic Episode 05 - Speed and Spyke 5 years ago 2 15.7KB
Arabic Episode 04 - Mutant Crush 5 years ago 1 6.8KB
Arabic X-Men Evolution Episode 02The X-Impulse 5 years ago 1 7.3KB
Arabic X-Men Evolution Episode 01Strategy X 5 years ago 1 7.3KB
Danish x-men evolution 5 years ago 1 8KB it is on danish ( episode 1)
English X-Men.Evolution.S04.WEB-DL.AAC2.0.H264-Reaperza 5 years ago 9 71.2KB
English X-Men.Evolution.S03.DVDRip 5 years ago 13 109.4KB
English X-Men Evolution [1x12] [1x13]The Cauldron 5 years ago 1 12.1KB episode 12 and 13 combined into 1 movie
English Entire season 5 years ago 17 111KB Entire season
English Entire season 5 years ago 13 96.5KB Entire season
Farsi/Persian X-Men Evolution S01E01 - Strategy X (Maki)
X-Men Evolution S01E02 - The X-Impulse (Maki)
5 years ago 2 19.3KB (Maki)ترجمه محمدرضا کوهساری
Vietnamese 1x04 - Mutant Crush one month ago 0 0B facebook.com/xmenevolutionvietsub
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E02.The.Stuff.of.Heroes.DVDRip.Viet 5 years ago 1 9.1KB
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E01.Day.of.Recovery.DVDRip.Viet 5 years ago 1 11.1KB Có ai phụ 1 tay với ko ? có tập thì khớp sub tập thì lệch nên lúc dịch phải sync nữa nên dịch lâu lắm! Nếu có ai phụ thì mình cũng ráng theo tới hết, làm 1 mình nghi mình drop giữa chừng quá
Vietnamese Complete Season 5 years ago 17 135.9KB GVN Desubticons
Vietnamese Complete Season 5 years ago 13 118.3KB GVN Desubticons