X-Men: Evolution (2012) Vietnamese Subtitles


This rendition of X-Men features Cyclops, Jean Grey, Rogue, Nightcrawler, Shadowcat, and Spike as teenagers as they fight for a world that fears and hates them.

Release:

IMDB: 7.9

Genders: Action, Drama, Animation

Countries: USA

Time: 23 min

Updated: 2 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 months ago
Framerate
Files
0
File Size
0B
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

1x04 - Mutant Crush

Create By
kphay
Comment
facebook.com/xmenevolutionvietsub

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese 1x04 - Mutant Crush 2 months ago 0 0B facebook.com/xmenevolutionvietsub
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E02.The.Stuff.of.Heroes.DVDRip.Viet 5 years ago 1 9.1KB
Vietnamese X-Men.Evolution.S03E01.Day.of.Recovery.DVDRip.Viet 5 years ago 1 11.1KB Có ai phụ 1 tay với ko ? có tập thì khớp sub tập thì lệch nên lúc dịch phải sync nữa nên dịch lâu lắm! Nếu có ai phụ thì mình cũng ráng theo tới hết, làm 1 mình nghi mình drop giữa chừng quá
Vietnamese Complete Season 5 years ago 17 135.9KB GVN Desubticons
Vietnamese Complete Season 5 years ago 13 118.3KB GVN Desubticons

Subtitle Preview

1
00:00:04,251 --> 00:00:10,656
HĂ£y cĂ¹ng reo hĂ² cho cĂ´ nÆ°Æ¡ng
của lĂ ng quĂ¡i xế, Charlie Ray!

2
00:00:11,058 --> 00:00:14,653
VĂ  giờ, kĂ­nh thÆ°a bĂ  con cĂ´ bĂ¡c,
Loading...