The Trial of the Chicago 7  (2020) Vietnamese Subtitles


The story of 7 people on trial stemming from various charges surrounding the uprising at the 1968 Democratic National Convention in Chicago, Illinois.

Release:

IMDB: 7.6

Genders: History, Thriller, Drama

Countries: UK, India, USA

Time: min

Updated: 11 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
11 days ago
Framerate
Files
1
File Size
58.3KB
Language
Vietnamese
Release Type
Web
Relase Info:
Create By
VNZoom
Comment
Nguồn NETFLIX, thanks.

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Web 11 days ago 1 58.3KB Nguồn NETFLIX, thanks.

Subtitle Preview

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,330
‎Hôm nay, tôi đã ra lệnh
‎cho Sư đoàn Không kị

2
00:00:04,080 --> 00:00:07,450
‎và các lực lượng khác
‎đến Việt Nam gần như lập tức

3
00:00:07,540 --> 00:00:13,910
‎để tăng sức chiến đấu cho ta
‎từ 75.000 lên 125.000 quân.

4
00:00:14,000 --> 00:00:17,700
‎Điều này nghĩa là để tăng
Loading...