The Untamed Special Edition Vietnamese Subtitles


Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
8 days ago
Framerate
Files
1
File Size
18.4KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The Untamed Special Edition EP10

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:00:29,560 --> 00:00:30,320
Lam Trạm,

2
00:00:31,840 --> 00:00:33,880
nếu giữa ta và họ
chắc chắn phải có một trận chiến,

3
00:00:35,760 --> 00:00:37,800
thì ta thà quyết một trận sinh tử với huynh.

4
00:00:40,600 --> 00:00:41,440
Có chết,

5
00:00:42,720 --> 00:00:43,680
thì ít nhất,

6
00:00:45,520 --> 00:00:47,480
Loading...