The Untamed Special Edition Vietnamese Subtitles


Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
10 days ago
Framerate
Files
1
File Size
17.7KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The Untamed Special Edition EP09

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:00:03,880 --> 00:00:04,680
Nhìn bên kia kìa.

2
00:00:10,640 --> 00:00:11,840
Chậm thôi, chậm thôi.

3
00:00:15,560 --> 00:00:16,480
Đánh ta này.

4
00:00:16,480 --> 00:00:17,200
Không đánh tới.

5
00:00:17,200 --> 00:00:18,080
Chậm thôi.

6
00:00:27,240 --> 00:00:28,080
Cẩn thận.

7
Loading...