The Untamed Special Edition Vietnamese Subtitles


Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
22 days ago
Framerate
Files
1
File Size
20.4KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The Untamed Special Edition EP04

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:00:04,240 --> 00:00:05,800
Trời đất như một ngôi nhà,

2
00:00:07,040 --> 00:00:08,320
lấy trời làm chăn,

3
00:00:08,480 --> 00:00:09,680
lấy đất làm giường.

4
00:00:23,960 --> 00:00:24,680
Lam Trạm.

5
00:00:28,880 --> 00:00:30,560
Mượn nóc nhà của huynh ngủ một đêm.

6
00:00:40,480 --> 00:00:41,040
Ngụy Anh,

7
Loading...