The Untamed Special Edition Vietnamese Subtitles


Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
24 days ago
Framerate
Files
3
File Size
56KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The Untamed Special Edition EP01-03

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:00:07,160 --> 00:00:08,400
Trời đất tự nhiên,

2
00:00:08,800 --> 00:00:10,200
vạn vật khác biệt,

3
00:00:10,600 --> 00:00:11,960
Lam thị sùng giáo,

4
00:00:12,200 --> 00:00:13,280
vạch rõ tôn chỉ.

5
00:00:13,760 --> 00:00:14,680
Minh bản,

6
00:00:14,880 --> 00:00:18,640
biện vấn, cực ngôn, cần cầu,

7
Loading...