The Legend (2010) Farsi/Persian Subtitles


This drama portrays the life of the 19th king of Goguryeo, Hwanwoong, who was sent from the heavens to make the world a better place. He falls in love with Saeoh and gives her the joojak ...

Release:

IMDB: 8.4

Genders: Drama

Countries: Korean

Time: min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
16.6KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Ep.12

Create By
harry_4553
Comment
biafilm.com

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian The.Four.Gods.E07.KOR.HDTV.XviD one year ago 1 15.4KB اصلاحیه زیرنویس از لیلا بیگدلی ۹۹
Farsi/Persian The.Four.Gods.E08.KOR.HDTV.XviD one year ago 1 14.8KB اصلاحیه زیرنویس از لیلا بیگدلی ۹۹
Farsi/Persian The.Four.Gods.E09.KOR.HDTV.XviD one year ago 1 12.2KB اصلاحیه زیرنویس از لیلا بیگدلی ۹۹
Farsi/Persian The6.Four.Gods.E06.KOR.HDTV.XviD one year ago 1 18.4KB اصلاح زیرنویس پادشاه خدایان قسمت ۶ توسط لیلا بیگدلی
Farsi/Persian The.Four.Gods.E03.KOR.HDTV.XviD 2 years ago 1 16.3KB اصلاحی زیرنویس ۹۸ از لیلا
Farsi/Persian All 24 Episode 2 years ago 24 335.7KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.01 2 years ago 1 11.6KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.02 2 years ago 1 13.6KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.03 2 years ago 1 13.6KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.04 2 years ago 1 14.8KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.05 2 years ago 1 14KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.06 2 years ago 1 15.7KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.07 2 years ago 1 13.5KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.08 2 years ago 1 12.8KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.09 2 years ago 1 11.5KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.10 2 years ago 1 16KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.11 2 years ago 1 14KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.12 2 years ago 1 16.6KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.13 2 years ago 1 14.7KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.14 2 years ago 1 15.5KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.15 2 years ago 1 13.1KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.16 2 years ago 1 16.8KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.17 2 years ago 1 14.4KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.18 2 years ago 1 16.9KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.19 2 years ago 1 12.4KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.20 2 years ago 1 16.4KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.20 2 years ago 1 16.4KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.21 2 years ago 1 13.7KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.22 2 years ago 1 11.4KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.23 2 years ago 1 16KB biafilm.com
Farsi/Persian Ep.24 2 years ago 1 10.8KB biafilm.com
Farsi/Persian The.Four.Gods.E02.KOR.HDTV.XviD 2 years ago 1 16.2KB اصلاح زیرنویس از لیلا
Farsi/Persian The.Four.Gods.E04.KOR.HDTV.XviD 2 years ago 1 17.2KB اصلاح زیرنویس ۹۸ از لیلا
Farsi/Persian The.Four.Gods.E05.KOR.HDTV.XviD 2 years ago 1 16.8KB اصلاح زیرنویس قسمت پنجم پادشاه خدایان
Farsi/Persian The.Four.Gods1.E01.KOR.HDTV.XviD 2 years ago 1 13.3KB اصلاح از لیلا : [email protected]

Subtitle Preview

3
00:00:06,322 --> 00:00:08,007
ÇíÓÊ

4
00:00:08,671 --> 00:00:13,950
ÔÇåÒÇÏå ÏÇã Ïæ˜ ÌäÇíʘÇÑ æ ãÑÏÔ ÒÇäæ ÒÏäÏ ÈÑÇí ÇÏÔÇå ÞÈáí

5
00:00:14,051 --> 00:00:16,198
æ ãäÊÙÑ Ï&#
Loading...