The Bible: In the Beginning... (1966) Vietnamese Subtitles


Extravagant production of the first part of the book of Genesis. Covers Adam and Eve, Noah and the Flood and Abraham and Isaac.

Release:

IMDB: 6.2

Genders: Drama

Countries: English

Time: 174 min

Updated: one month ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one month ago
Framerate
Files
1
File Size
29KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

Sang.the.ki.1966.VI

Create By
Hadubrandlied
Comment
"Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo các điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Qayin em Hevel, thuyền Noah, tháp Bavel, Sodom và Amora, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Sang.the.ki.1966.VI one month ago 1 29KB "Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo các điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Qayin em Hevel, thuyền Noah, tháp Bavel, Sodom và Amora, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.
Vietnamese Sang.the.ki.1966.VI one month ago 1 33.2KB "Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo 5 điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Kain em Aben, thuyền Noah, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.
Vietnamese The Bible In The Beginning 5 years ago 1 33.8KB Bản dịch theo sát Kinh Thánh

Subtitle Preview

0
00:00:22,000 --> 00:00:29,000
SÁNG THẾ KÍ
- Biên dịch : Duy Kiền -

1
00:00:42,000 --> 00:00:46,671
Lúc khởi nguyên,
Thiên Chúa tạo trời đất.

2
00:00:47,589 --> 00:00:51,968
Mà thế gian rỗng
chưa ra hình thù.

3
00:00:52,845 --> 00:00:56,472
Toàn bóng tối phủ vực thẳm.

4
00:00:58,976 --> 00:01:03,604
Loading...