The Bible: In the Beginning... (1966) Vietnamese Subtitles


Extravagant production of the first part of the book of Genesis. Covers Adam and Eve, Noah and the Flood and Abraham and Isaac.

Release:

IMDB: 6.2

Genders: Drama

Countries: English

Time: 174 min

Updated: 20 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
20 days ago
Framerate
Files
1
File Size
33.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

Sang.the.ki.1966.VI

Create By
Hadubrandlied
Comment
"Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo 5 điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Kain em Aben, thuyền Noah, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Sang.the.ki.1966.VI 16 days ago 1 29KB "Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo các điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Qayin em Hevel, thuyền Noah, tháp Bavel, Sodom và Amora, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.
Vietnamese Sang.the.ki.1966.VI 20 days ago 1 33.2KB "Sáng thế kí" được thực hiện năm 1966 theo 5 điển tích Cựu Ước : Buổi sáng thế, ông Adam bà Eve, anh Kain em Aben, thuyền Noah, tổ phụ Avraham. Phim sớm trở thành một trong những xuất phẩm điện ảnh ưu tú nhất dựa trên Thánh Kinh.
Vietnamese The Bible In The Beginning 5 years ago 1 33.8KB Bản dịch theo sát Kinh Thánh

Subtitle Preview

1
00:00:42,000 --> 00:00:46,671
Lúc khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng
trời và đất.

2
00:00:47,589 --> 00:00:51,968
Đất còn trống rỗng
chưa có hình dạng…

3
00:00:52,845 --> 00:00:56,472
…bóng tối bao trùm vực thẳm

4
00:00:58,976 --> 00:01:03,604
Loading...