Subtitles for Skoro budet dozd' (1959)


A gambling-dependent old man loses all the water on earth condemning all living beings to death from drought.

Release: 01/01/1959

IMDB: 7

Genders: Animation, Short

Countries: Russian

Time: 20 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Skoro budet dozd' (1959)

English Coming.soon.will.be.rain.1958.DVD-Rip.ENG 3 years ago 1 6.3KB A gambling-dependent old man loses all the water on earth condemning all living beings to death from drought.
Russian Скоро.будет.дождь.1958.DVD-Rip.RUS 3 years ago 1 6KB Повелитель неба Онг Зёй (Юй-ди), увлёкшись, проигрывает в шахматы старухе Засухе водопады, реки, ручьи, озёра... И на земле не остаётся ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онг Зёю просить воды на землю.
Loading...
Vietnamese Troi.sap.mua.1958.DVD-Rip.VIE 3 years ago 1 7.3KB Một năm hạn hán, Cóc bèn rủ các loài vật đi kiện ông Giời. Thì ra ông Giời bị thua cờ thần Hạn nên phải giam nước theo ý mụ.