JFK (1991) Polish Subtitles


A New Orleans DA discovers there's more to the Kennedy assassination than the official story.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Thriller, History

Countries: English, Spanish

Time: 189 min

Updated: 5 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
5 years ago
Framerate
Files
1
File Size
69.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

jfk POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish jfk POL 5 years ago 1 69.7KB

Subtitle Preview

{1}{1}25.000
{239}{330}"Biernoœæ wobec z³a jest tchórzostwem."
{1182}{1219}Styczeñ 1961.
{1235}{1330}Po¿egnalne orêdzie do narodu|prezydenta Dwighta D. Eisenhowera.
{1335}{1451}Tak szeroko rozbudowane|armia i przemys³ zbrojeniowy...
{1466}{1516}to nowe doœwiadczenie dla Ameryki.
{1518}{1557}Ich wszechstronny wp³yw...
{1559}{1625}na ekonomiê, politykê,|a nawet ¿ycie duchowe...
{1643}{1747}jest odczuwalny
Loading...