Subtitles for Hussar Ballad


Release: N/A

IMDB:

Time: min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Hussar Ballad

Russian Гусарская.баллада.1962.DVD-Rip.RUS 3 years ago 1 31.7KB Лето 1812 года. В поместье отставного майора Азарова приезжает гусарский поручик Дмитрий Ржевский. Он заочно помолвлен с племянницей майора и не очень рад будущей встрече с жеманной модницей. Но Шурочка - воспитанница двух старых вояк - отлично держится в седле, умеет фехтовать и стреляет без промаха.
Vietnamese Khinh.ki.binh.chi.ca.1962.VI one year ago 1 35.9KB Trong lễ đính ước mùa hè năm 1812, hôn thê của thiếu úy khinh kị Dmitry Rzhevsky không đến, nên khi gặp lại nhau chàng tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Cô gái ấy không kiểu cách, nũng nịu như tưởng mà lại mê cưỡi ngựa và đấu kiếm. Để đáp lại thành kiến của chàng về mình, nàng đã giả trang để gia nhập quân đoàn Kutuzov, từ đó dần chiếm trọn trái tim người ấy.
Loading...
Vietnamese Bai.ca.khinh.ki.binh.1962.VI 3 years ago 1 35.9KB Trong lễ đính ước mùa hè năm 1812, hôn thê của thiếu úy khinh kị Dmitry Rzhevsky không đến, nên khi gặp lại nhau chàng tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Cô gái ấy không kiểu cách, nũng nịu như tưởng mà lại mê cưỡi ngựa và đấu kiếm. Để đáp lại thành kiến của chàng về mình, nàng đã giả trang để gia nhập quân đoàn Kutuzov, từ đó dần chiếm trọn trái tim người ấy. Phim rất đáng yêu, từng chiếu trên VTV3 sáng Chúa Nhật đầu thập niên 2000.
Vietnamese Gusarskaya.ballada.1962.DVD-Rip.VIE 3 years ago 1 35.4KB Trong lễ đính ước mùa hè năm 1812, hôn thê của thiếu úy khinh kị Dmitry Rzhevsky không đến, nên khi gặp lại nhau chàng tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Cô gái ấy không kiểu cách, nũng nịu như tưởng mà lại mê cưỡi ngựa và đấu kiếm. Để đáp lại thành kiến của chàng về mình, nàng đã giả trang để gia nhập quân đoàn Kutuzov, từ đó dần chiếm trọn trái tim người ấy. Phim rất đáng yêu, từng chiếu trên VTV3 sáng Chúa Nhật đầu thập niên 2000.