Fighter of the Destiny  Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB:

Genders: Fantasy

Countries: Chinese

Time: min

Updated: 2 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 months ago
Framerate
Files
12
File Size
103KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Fighter of the Destiny SS3 EP01-12

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Fighter of the Destiny SS4 EP01-12 one month ago 12 98KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS3 EP01-12 2 months ago 12 103KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS2 EP01-12 3 months ago 12 96.6KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS1 EP01-13 3 months ago 13 86.3KB

Subtitle Preview

1
00:00:37,340 --> 00:00:41,860
♪ Một ngôi sao lướt qua bầu trời ♪

2
00:00:43,080 --> 00:00:48,780
♪ Hai người sao khó tương phùng ♪

3
00:00:49,580 --> 00:00:55,070
♪ Thời niên thiếu nên cười nên điên ♪

4
00:00:55,690 --> 00:01:01,200
♪ Kiếm trong tay cùng người đồng sinh cộng tử ♪

5
00:01:01,380 --> 00:01:04,490
Loading...