Fighter of the Destiny  Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB:

Genders: Fantasy

Countries: Chinese

Time: min

Updated: 3 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 months ago
Framerate
Files
12
File Size
96.6KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Fighter of the Destiny SS2 EP01-12

Create By
Candy8570
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Fighter of the Destiny SS4 EP01-12 one month ago 12 98KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS3 EP01-12 2 months ago 12 103KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS2 EP01-12 3 months ago 12 96.6KB
Vietnamese Fighter of the Destiny SS1 EP01-13 3 months ago 13 86.3KB

Subtitle Preview

1
00:00:06,160 --> 00:00:11,580
Thuở khai hoang, người, yêu, ma
tam giới đối lập

2
00:00:12,440 --> 00:00:14,840
Nhân giới và Yêu giới bị bức phải
liên thủ với nhau

3
00:00:14,860 --> 00:00:17,540
nhưng vẫn không thể là đối thủ của Ma giới

4
00:00:18,980 --> 00:00:22,240
Vào một ngày thần thạch từ trên trời
rơi xuống Đại Chu

5
Loading...