Enlightened (2012) Farsi/Persian Subtitles


A self-destructive woman who has a spiritual awakening becomes determined to live an enlightened life, creating havoc at home and work.

Release:

IMDB: 7.5

Genders: Comedy, Drama

Countries: English

Time: 28 min

Updated: 5 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
5 years ago
Framerate
Files
1
File Size
12.2KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Enlightened.S01E05.HDTV.XviD-ASAP

Create By
B.Dean
Comment
امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Enlightened.S01E10.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 9.6KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E09.HDTV.XviD-2HD 5 years ago 1 8.8KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E08.HDTV.XviD-LOL 5 years ago 1 10.8KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E07.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 10.5KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E06.Sandy.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 10.9KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E05.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 12.2KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E05.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 12.2KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E04.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 9.5KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E04.HDTV.XviD-ASAP 5 years ago 1 9.5KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened.S01E03.HDTV.XviD-LOL 5 years ago 1 11.6KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened S01E02 Now or Never FQM HDTV XViD 5 years ago 2 27.4KB www.Ariaforum.ir /|\ Black Death - کیفیت را مقایسه کنید
Farsi/Persian Enlightened.S01E02.Now.or.Never.HDTV.XviD-FQM 5 years ago 1 11.4KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened S01E01 HDTV XviD-ASAP 5 years ago 1 11KB امیدوارم لذت ببرید ... www.7thgate.in
Farsi/Persian Enlightened S01E01 720P HDTV ASAP 5 years ago 2 25.3KB www.Ariaforum.ir /|\ Black Death - کیفیت را مقایسه کنید

Subtitle Preview

1
00:00:03,145 --> 00:00:05,045
ãíÎæÇí ÈÑíã äÇåÇÑ ÈÎæÑíã ¿

2
00:00:05,683 --> 00:00:08,008
... åÇã ¡ ÎÈ ¡ äå ¡ Âå

3
00:00:08,549 --> 00:00:09,718
æÇÓå äÇåÇÑ ãíÎæÇí í ˜ÇÑí ˜äí ¿

4
00:00:09,884 --> 00:00:13,377
Ý˜Ñ ˜äã ÝÞØ íå ÓÇáÇÏ Ñæ ãíÒ ˜ÇÑã ÈÎæÑã

5
00:00:13,502 --> 00:00:17,726
ÏÓÊíÇÑ ÒíÑ ÏÓÊ ãä
ÍÇáÇ Çå ÎæÇÑ Ïíãæä ÔÏå

6
00:00:17,892 --> 00:00:18,977
Loading...