Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (2005) Greek Subtitles


Based on the phenomenally successful role-playing game, Dungeons & Dragons 2 takes you deeper into the dark and fantastical world of this fantasy epic. When the evil sorcerer Damodar braves...

Release:

IMDB: 4.9

Genders: Action, Adventure, Fantasy

Countries: English

Time: 105 min

Updated: 6 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
6 years ago
Framerate
Files
1
File Size
23.2KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God 2005

Create By
ligvadas
Comment
PLEASE VOTE !!!

List other Greek Subtitle

Greek Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God 2005 6 years ago 1 23.2KB PLEASE VOTE !!!

Subtitle Preview

1
00:00:52,352 --> 00:00:56,651
Ðñéí áéþíåò äçìéïõñãÞèçêå
Ýíá óáôáíéêü ôå÷íïýñãçìá.

2
00:00:59,449 --> 00:01:03,149
Åíá áíôéêåßìåíï ôüóï éó÷
Loading...