D.E.B.S. Vietnamese Subtitles


Release:

IMDB:

Time: min

Updated: 7 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
7 months ago
Framerate
Files
1
File Size
38.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

D.E.B.S.2004.MULTiSUBS.DVDRip.XviD

Create By
Dilly
Comment
Sub đồng bộ chuẩn khớp

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese D.E.B.S..[2004].vietnamese 7 months ago 1 31.1KB Người dịch: Bolo Bala Facebook: Hội những người thích phim lesbian
Vietnamese D.E.B.S.2004.MULTiSUBS.DVDRip.XviD 7 months ago 1 38.1KB Sub đồng bộ chuẩn khớp

Subtitle Preview

1
00:00:24,858 --> 00:00:28,385
Có một bài kiểm tra bí mật dưới vỏ bọc một bài thi SAT
* Translated by when_the_children_cry1987 *


2
00:00:28,561 --> 00:00:31,621
Bài kiểm tra này không đánh giá khả năng ...
* Translated by when_the_children_cry1987 *


3
00:00:31,831 --> 00:00:34,766
Loading...