D.E.B.S. Vietnamese Subtitles


Release:

IMDB:

Time: min

Updated: 3 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 months ago
Framerate
Files
1
File Size
31.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

D.E.B.S..[2004].vietnamese

Create By
Bolo Bala
Comment
Người dịch: Bolo Bala Facebook: Hội những người thích phim lesbian

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese D.E.B.S..[2004].vietnamese 3 months ago 1 31.1KB Người dịch: Bolo Bala Facebook: Hội những người thích phim lesbian
Vietnamese D.E.B.S.2004.MULTiSUBS.DVDRip.XviD 3 months ago 1 38.1KB Sub đồng bộ chuẩn khớp

Subtitle Preview

1
00:00:10,000 --> 00:00:16,074
Biên dịch: Bolo bala

2
00:00:24,000 --> 00:00:27,560
Có một bài kiểm tra bí mật
nằm trong bài thi SAT.

3
00:00:27,560 --> 00:00:30,480
Bài kiểm tra này không
đánh giá học sinh...

4
00:00:30,579 --> 00:00:33,380
...ở năng lực đọc,
viết hay số học.

5
00:00:33,440 --> 00:00:36,299
Loading...