72 Cutest Animals  (2018) Vietnamese Subtitles


This series examines the nature of cuteness and how adorability helps some animal species to survive and thrive in a variety of environments.

Release:

IMDB: 5.6

Genders: Documentary

Countries: Australia

Time: 27 min

Updated: 11 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
11 days ago
Framerate
Files
12
File Size
191.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

72 Cutest Animals

Create By
NarumiAkiko
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese 72 Cutest Animals 11 days ago 12 191.1KB

Subtitle Preview

1
00:00:23,880 --> 00:00:26,880
Sự dễ thương được tạo ra
bởi con mắt người nhìn.

2
00:00:26,960 --> 00:00:30,160
Để lập được danh sách
72 loài động vật dễ thương nhất thế giới

3
00:00:30,240 --> 00:00:31,920
cần đến kiến thức toàn diện.

4
00:00:32,000 --> 00:00:35,480
Chúng độc đáo, pha thêm chút kì quặc

5
00:00:35,560 --> 00:00:38,600
Loading...