Subtitles for Пёс в сапогах


Пёс в сапогах

Release: N/A

IMDB:

Time: min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Пёс в сапогах

English Pup.in.boots.1981.EN 3 years ago 1 6.3KB The story about an enamored singing dog who isn't thoroughbred - that's a minus, but honorable - that's a plus.
Russian Pyos.v.sapogakh.1981.RU 3 years ago 1 8.7KB Пёс-гасконец влюбляется в болонку самой королевы и отправляется за ней ко двору. Та даёт ему задание спасти хозяйку, которая подарила свои алмазные подвески возлюбленному-герцогу, но должна появиться в них на балу. Верный гасконец со своими друзьями Толстяком, Красавчиком и Благородным отправляется в Англию.
Loading...
Vietnamese Cun.di.hia.1981.VI 3 years ago 1 9.6KB Ở miền Gascogne có chú lạp khuyển mơ thành danh, bèn phiêu lưu tới kinh đô Paris xin vào ngự lâm quân, nhưng đúng khi đó chàng vớ phải mối tình với nàng cún cưng của đức hoàng hậu.